W sprawie zatrudnienia na umowę-zlecenie pracownika administracyjnego.

UCHWAŁA Nr 02/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 15.05.2019 r.

 

W sprawie: zatrudnienia na umowę-zlecenie pracownika administracyjnego.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Zatrudnić w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. na umowę - zlecenie Panią Jolantę Paszkowską w charakterze pracownika administracyjnego z wynagrodzeniem 460,00 zł brutto / miesiąc.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Uzasadnienie:

Zleceniobiorca jest zobowiązany do obsługi administracyjno-biurowej Zarządu i Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze, w tym:

  • przepisywanie pism na komputerze
  • protokołowanie posiedzeń Zarządu oraz Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze oraz innych spotkań organizowanych przez Zarząd Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
  • segregowanie dokumentacji Rady oraz Zarządu Osiedla Krzekowo-Bezrzecze

Sprzątania pomieszczeń Rady:

  • odkurzanie i mycie powierzchni podłóg
  • przecieranie na wilgotno zewnętrznych powierzchni mebli oraz urządzeń biurowych
  • sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i toalety
  • opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą wkładów foliowych w koszach
  • wyposażenie sanitariatu w ręczniki papierowe, mydło, papier toaletowy
  • mycie okien i ram okiennych raz na kwartał

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługi w terminach uzgodnionych z Przewodniczącym Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze.

 

Nr uchwały: 
02/19
Data uchwały: 
15/05/2019
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
Plik UCHWAŁA Nr 02.docx12.86 KB